Gezondheids- en Veiligheidsrisico's op de werkvloer

Wie werkt, loopt risico's. Verwonding of werkgerelateerde ziektes zijn in veel branches reële gevaren. Gelukkig is er veel mogelijk om risico's te vermijden.

Arbowet

In de Arbowet heeft de overheid de verantwoordelijkheden van werkgevers vastgelegd om de veiligheid van werknemers te waarborgen.

De belangrijkste verplichtingen uit de Arbowet

Problemen voorkomen

De wet is geldig voor alle bedrijven. Bovendien wordt deze voortdurend aangepast en aangevuld. Daarom betekent werken aan veiligheid nooit dat er iets niet in orde is in uw bedrijf. Het betekent juist dat u voorkomt dat er iets misgaat. Daarmee zet u de gezondheid van uw werknemers serieus op de agenda.

Expertise en ervaring

Scholten Veiligheidsmanagement heeft de expertise en ervaring om u te ondersteunen bij naleving van de Arbowet en alle aanverwante wetten en besluiten. Dat doen we graag, zodat u met een gerust hart aan het werk kunt.

Voldoet uw bedrijf aan de verplichtingen?