Bedrijfshulpverlening (BHV)

Artikel 15 van de Arbowet stelt dat bedrijven zich op deskundige wijze moeten laten bijstaan op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dit betekent dat bedrijven een aantal interne bedrijfshulpverleners moeten aanstellen, die werken volgens een schriftelijk vastgelegd BHV-plan.