CE-markering

Als u een industrieel product of bouwproduct binnen de Europese Unie (EU) op de markt wilt brengen, is een CE-markering mogelijk verplicht.

De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen van de EU op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Producten met CE-markering moeten worden toegelaten tot de Europese markt.

Op de website van Agentschap.nl vindt u een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markering.

Bij invoer van buiten EU ligt de verantwoordelijkheid voor de CE-markering bij de importeur.
Binnen de EU is dit de verantwoordelijkheid voor de fabrikant.