Laboratoria

Laboratoria hebben hun branchespecifieke veiligheidsrisico's. U moet daarbij denken aan werk met:

  • Gevaarlijke stoffen
  • Straling
  • Dieren
  • Opiaten
  • Biologische Agentia
  • Humaan materiaal

Een doordacht veiligheidsbeleid is hierbij extra belangrijk.