Ongevallenonderzoek en verbeteradvies

Als er toch een ongeval plaatsvindt, moet het bedrijf hiervan leren. Dit kan alleen maar door een goed ongevallenonderzoek uit te (laten) voeren. Hierdoor worden mogelijke oorzaken vastgesteld, zodat er maatregelen genomen kunnen worden om ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Ook vanwege de aansprakelijkheid is een goed ongevallenonderzoek voor het bedrijf belangrijk.