Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

De Risico-Inventarisatie en Evalutatie (RI&E) is het instrument voor werkgevers en werknemers om te ontdekken wat de gezondheids- en veiligheidsrisico's binnen het bedrijf zijn. Als werkgever bent u verplicht een RI&E te hebben. De RI&E moet altijd volledig, actueel en betrouwbaar zijn.

Wat staat er in de RI&E?

In elke RI&E worden de volgende risico's bekeken:

  • Bedrijfsinrichting
  • Inrichting van de werkplek
  • Arbeidsomstandigheden
  • Psychosociale aspecten
  • Bedrijfshulpverlening
  • Calamiteitenplan en noodvoorzieningen