Taak Risico Analyses (TRA)

Een VCA-gecertificeerd bedrijf is verplicht eerst een TRA uit te voeren, voordat met een taak begonnen mag worden. Risicovolle handelingen worden dan zoveel mogelijk ontdaan van gevaar.